• Financiën

  Bedrijf & Zo weet hoe een goede administratie gevoerd moet worden. Wij helpen u graag met alle vormen van administratie, van het inrichten en structureren tot het verwerken en archiveren, uw belastingaangiften en het inzichtelijk maken van fiscale aftrekposten.

  Gedurende het jaar kunnen financiële overzichten geleverd worden om u te helpen uw organisatie aan te sturen. Aan het eind van het boekjaar wordt de jaarrekening opgemaakt.

  Bedrijf & Zo heeft veel ervaring met gemeente , stichtingen en andere maatschappelijke instellingen en zorginstellingen. Naast het voeren van uw administratie helpen wij graag bij subsidieaanvragen, subsidieafrekeningen en uw DBC registratie.

 • Bestuur- en Managementadvies

  In het huidige economische klimaat van bezuinigingen, krimp en herstructurering is professioneel en objectief advies met een frisse blik vaak welkom.

  Bedrijf & Zo biedt advies en ondersteuning bij het vormgeven van uw (nieuwe) doelstellingen en processen. Door onze betrokkenheid bij mens en organisatie bieden wij een resultaatgerichte werkwijze waarbij bestuurders en directie in staat worden gesteld om hun doelstellingen te realiseren en hiermee de continuïteit van de organisatie te waarborgen.

  Bedrijf & Zo biedt ondersteuning bij strategie en beleidsontwikkeling, verandermanagement, planning en control, procesmanagement en het herinrichten van uw processen en het opzetten van een informatiemanagement structuur. Daarnaast kunt u ons inzetten voor interim management en het coachen en begeleiden van het bestuur, de directie of het management en individuele medewerkers.

 • P&O

  Als werkgever bent u wettelijk verplicht om salarisadministratie te voeren. Aan deze administratie worden nadere voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de inhoud van de salarisadministratie en hoe lang u deze moet bewaren. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen naar de belastingdienst.

  Bedrijf & Zo biedt u salarisadministratie met een actuele kennis van de telkens wijzigende wetgeving.

  We zorgen voor een efficiënte en volledige loonadministratie zodat u zich kunt richten op uw core business.

 • ICT

  Een snelle ICT omgeving die werkt en aansluit bij de organisatie is onontbeerlijk. Bedrijf & Zo bekijkt samen met u de organisatie, de primaire processen en uw informatie behoefte om de techniek en de applicaties zo passend mogelijk te maken.

  Hierbij staan de specifieke behoeften en wensen van de klant, niet in eerste instantie de techniek, bij ons centraal staat. Op deze manier wordt de ICT opgebouwd vanuit uw processen zodat de techniek het bedrijf ondersteunt.

  Voor organisaties die niet over een eigen ICT infrastructuur beschikken, bieden we de mogelijkheid om een virtuele werkplek in te richten. Deze virtuele werkplek biedt de organisatie alle voordelen van reguliere kantoor automatisering. Een PC of laptop met internet aansluiting is voldoende om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Wij zorgen voor applicaties, mail, autorisaties enzovoort.

  De ICT structuur wordt zowel telefonisch als elektronisch ondersteunt door onze Helpdesk.

 • Communicatie

  Bedrijf & Zo kan u helpen met een mix van ´oude´ (visitekaartjes, folders etc.) en nieuwe media (website, twitter, LinkedIn etc.)

  Nieuwe contacten worden veelal nagezocht op het internet. Een informatief en karakteristiek gebruik van sociale media kan uw organisatie vele voordelen opleveren.

  Bedrijf & Zo biedt u een passend communicatie concept met producten vanuit de gedachte ´wat moet communicatie voor u doen?´ Uiteraard heeft u de zeggenschap over de inhoud.

 

Bedrijf & Zo

Bedrijf & Zo is een dynamisch bedrijf met een innovatieve visie op de totale bedrijfsondersteuning van uw not-for-profit organisatie, kinderopvang of MKB.

De organisatie biedt een full service methodiek gericht op maatwerk waarbij u zelf bepaalt wat u in eigen beheer wilt houden en wat u door ons wilt laten uitvoeren.

cell-phone-icon Neem nu contact op!